Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Noodstroomvoorziening bij zorglocaties van Ipse de Bruggen

Noodstroomvoorziening bij zorglocaties van Ipse de Bruggen

  • 23 september 2020
  • Ridderkerk

Noodstroomvoorziening waarbij de menselijke factor een rol speelt

Denken we aan een noodstroomvoorziening, dan denken we meestal aan het beschikbaar houden van technologie op momenten dat het reguliere stroomnet het laat afweten. Het is de mens die daar indirect van profiteert. Er zijn echter ook situaties waarin mensen direct afhankelijk zijn van een constante stroomverzorging. Bij de zorglocaties van Ipse de Bruggen bijvoorbeeld. Met meer dan 300 zorglocaties verdeeld over Zuid-Holland, zorgt Ipse de Bruggen voor een veilig en comfortabel thuis voor mensen met een beperking.

Elinex zorgt op contractbasis voor de noodstroom op veel van deze locaties, verdeeld over landgoederen en diverse woningen. Volgens Henk Stichter, projectleider bij Ipse de Bruggen, is Elinex dé aangewezen partner voor de gehele noodstroomvoorziening. 

Een bijzondere klant, volgens Nico Walhout, accountmanager bij Elinex en zijn collega Willard Mulder, lead design engineer. “De menselijke factor speelt hier een grote rol”, legt Nico uit. “Het zorgoproepsysteem mag onder geen beding uitvallen en het niet beschikbaar zijn van verlichting is voor sommige cliënten zeer onwenselijk. We voelen ons als Elinex zeer betrokken bij dit mooie werk.”

Behoefte aan een permanente noodstroomoplossing

Elinex werd medio 2015 al ingeschakeld door Ipse de Bruggen, destijds om service te verlenen aan de noodstroomvoorzieningen in de vorm van UPS onderhoud voor onder andere het zorgoproepsysteem. Henk Stichter van Ipse de Bruggen vertelt: “Wij realiseerden ons dat onze bestaande UPS-systemen wel eens niet voldoende van capaciteit konden zijn om in geval van stroomuitval lang genoeg power te kunnen leveren. Een kleine UPS houdt het gemiddeld een uurtje vol, dat is eigenlijk niet genoeg. Netuitval betekent bij onze zorglocaties een kettingreactie aan onwenselijke gebeurtenissen zoals het wegvallen van het zorgoproepsysteem en de spaarzame noodverlichting. De elektrische deuren openen zich dan ook automatisch, dat zou betekenen dat onze bewoners zo de straat op kunnen lopen, in het donker, zonder dat onze medewerkers elkaar daarvan in kennis kunnen stellen. Bovendien kan een totale lichtuitval zeer traumatiserend zijn voor sommige bewoners, zeker voor onze autistische cliënten. Er moest dus gezocht worden naar een serieuze, omvangrijke noodstroomoplossing. Uiteraard was Elinex voor ons daarin de aangewezen partij’’.

“Techneuten onder elkaar”

Willard Mulder ging in gesprek met Henk Stichter en Maarten van Herk van adviesbureau DWA uit Gouda. “We zijn gevraagd in een vroeg stadium mee te denken over een oplossing, toen zijn ook de eerste ontwerpschetsen gemaakt”, aldus Willard. Nico voegt toe: “Elinex was in deze fase reeds leverancier en onderhoudspartij van Ipse de Bruggen voor UPS-systemen. De wens van de klant was echter om ook een centrale noodstroomvoorziening op de verschillende landgoederen te realiseren middels een noodstroomaggregaat en laagspanningsverdeler.

We hebben inderdaad mee mogen denken vanaf de budgetvorming, de tekenfase tot en met de ontwerpfase. Zo tref je op de locaties Nootdorp en Zwammerdam twee noodstroomvoorzieningen per locatie aan, ieder bestaand uit twee betonnen huisjes, een voor het aggregaat, de ander voor de verdeelkast en ICT-ruimte.”

De behuizingen zijn door Elinex ontworpen en prefab uitgevoerd. “We wilden de logistieke processen zo beperkt mogelijk houden. De prefab betonopstelling past gewoon binnen de 15 m2 die vergunningsvrij neergezet mag worden”, schetst Willard. “Na de schets is er een lijndiagram gemaakt, waarna we de invulling van de apparatuur gedaan hebben.” Het project werd gestart op landgoed Ursula in Nieuwveen met de vervanging van twee bestaande 750kW generatoren in samenwerking met ABATO Motoren uit ’s-Hertogenbosch. Hierna werden de prefab behuizingen op de overige locaties geplaatst. Henk is zeer tevreden over het samenwerken met de jongens van Elinex: “We zijn gewoon techneuten onder elkaar, we begrijpen elkaar en dat maakt dat het werk vlot gaat.”

Binnen 20 seconden weer voldoende spanning

Nico merkt op dat het project een meerjaren samenwerking is: “We zijn betrokken van engineering tot realisatie, met daaropvolgend het onderhoud en de instandhouding.

Ipse de Bruggen wenst ontzorgd te worden als het gaat om de noodstroominstallatie. Deze wens kan Elinex, samen met haar leveranciers goed invullen. We rijden proactief uit bij storingen, die via het netwerk van Ipse aan ons worden doorgegeven als onderdeel van onze serviceovereenkomst. Zo ook vullen we bijvoorbeeld de brandstof in de aggregaten bij, wanneer dit onder een bepaald niveau komt. Alles komt nu uit één hand en het feit dat Elinex, met hulp van haar leveranciers, dit alles kan verzorgen, daar ben ik trots op. Er is sprake van een prettige samenwerking tussen ons en de mensen van Ipse de Bruggen, een solide basis voor een langdurig partnerschap.”

Willard gaat dieper in op de levering: “In totaal zijn er vier combi’s geleverd, twee in Zwammerdam en twee in Nootdorp. Huisje één bevat de 750kW dieselgenerator, huisje twee bestaat uit drie secties. Een met de hoofd schakel- en verdeelinrichting, geleverd met behulp van Applitech B.V. uit Haarlem, ten behoeve van de distributie naar de gebouwen en eindgebruikers. Dan is er een sectie voor de brandstofopslag, apart toegankelijk en geventileerd voor minimaal 24 uur op noodbedrijf. De derde sectie is een IT-ruimte, waar onder andere het glasvezel binnenkomt. Er is airco, een UPS én apparatuur voor het netwerk. Het systeem werkt feilloos en is diverse malen uitvoerig getest. Bij calamiteiten is er binnen 20 seconden overal volop stroom.”

Noodstroom overzetten op bestaande infrastructuur

De prefab behuizingen zijn inmiddels geproduceerd conform de door Elinex gemaakte ontwerpen en onder begeleiding van projectleider Niid Brouwers binnen één dag op locatie geplaatst. “We hebben een hijskraan ingezet voor het plaatsen, die ook het aggregaat op locatie in de behuizing kon hijsen”, legt Nico uit. “Een pluim voor Henk en zijn mensen, die op locatie gezorgd heeft voor de benodigde voorbereidingen en een perfecte communicatie. De organisatie en haar bewoners zijn vooraf geïnformeerd en we konden ons werk snel en efficiënt uitvoeren.” Tot besluit deelt Willard: “We zijn momenteel in de afrondende fase van de laatste locatie, buurtschap Craeyenburch in Nootdorp, waarbij we de bestaande elektrische infrastructuur overzetten op de infrastructuur van de nieuwe noodstroomvoorziening.”

Meer informatie

Op zoek naar meer informatie over noodstroomprojecten? Stuur een e-mail naar info@elinex.com of bel met + 31 180-415711.

Artikel: Draeckensteijn Media


Advies nodig?
Contact of advies?